AGI – او مرده است جوزپه ‘پپینو’ روتونو، یکی از بزرگترین مدیران بین المللی عکاسی.

متولد 19 مارس 1923 ، ماه آینده 98 ساله می شد.

وی در کارنامه خود در خلق شاهکارهای بزرگ سینما ، همکاری با فدریکو فلینی و لوچینو ویسکونتی شرکت کرده است.

وی در طول فعالیت طولانی خود جوایز زیادی را دریافت کرده است ، از جمله هفت روبان نقره ای ، دو دیوید دی دوناتلو و یک نامزدی اسکار برای عکاسی در سال 198 برای All That Jazz – نمایش ادامه دارد.

خبر پیشنهادی  بیش از 16 هزار مورد Covid در 24 ساعت ، هرگز به این تعداد

وی مدیر عکاسی از ایل گاتوپاردو توسط ویسکونتی و آمارکورد توسط فلینی بود.