AGI – نوازنده موسیقی جاز چیک کوریا ، تقریباً 80 سال پیش به عنوان آرماندو آنتونی کوریا در ایالات متحده برای شهادت اصل ایتالیایی خود متولد شد ، در 9 فوریه در اثر نوع نادر سرطان درگذشت، طبق بیانیه منتشر شده در فیس بوک.

قبل از مرگ ، او پیامی را آماده کرده بود تا در صفحه فیس بوک خود منتشر کند: “من می خواهم از همه کسانی که در طول سفر ، آنها به درخشش نورهای موسیقی کمک کردند. امیدوارم کسانی که می خواهند بازی کنند ، بنویسند ، اجرا کنند ، بتوانند این کار را انجام دهند. اگر نه برای آنها ، حداقل برای ما. نه فقط به این دلیل که دنیا به هنرمندان بیشتری احتیاج دارد بلکه سرگرم کننده تر است. ”

خبر پیشنهادی  در رم فردی در خانه خود سنگر گرفت و تهدید به انفجار بمب کرد