AGI – فاجعه شبانه از طریق پائولو دی دونو ، در منطقه رومی . در حین سرقت آپارتمان ، یک سارق بر اثر اصابت گلوله توسط کارابینیر که با یکی از همکارانش در محل گزارش مداخله کرد ، جان خود را از دست داد. سرباز هسته رادیو موبایل پس از زخمی شدن همکارش توسط یک سارق توسط یک پیچ گوشتی ، دو شلیک گلوله کرد. سرباز مجروح برای مداوا به بیمارستان Sant’Eugenio منتقل شد ، در حالی که همدست با استفاده از هیجان لحظه ای موفق به فرار شد. شناسایی قربانی در حال انجام است.

خبر پیشنهادی  15،797 مورد جدید و 55 مورد مرگ ، بیش از نیم میلیون عفونت