وی ادامه داد: “این مدرسه در ماه سپتامبر باید برای همه افتتاح شود ، بدون اینکه و بدون آن. دولت باید مسئولیت مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد ، آنها را به اصولگراها یا خانواده ها واگذار نکند ، با این خطر که ایجاد تبعیض غیرقابل قبول بین دانش آموزان سری A و دانش آموزان سریال باشد. ب – به یاد داشته باشید که مدرسه فقط جلوی کامپیوتر تدریس نمی کند بلکه محل آموزش انسانی و اجتماعی برای فرزندان ما است. ما در مدرسه واقعی – دولتی ، برابر و حتی خصوصی – که از کلاس های درس ، روابط ساخته شده سرمایه گذاری می کنیم. ، تعامل ، مقایسه و گفتگو روزانه بین دانش آموزان و معلمان “. رئیس مجلس سنا ، الیزابت البرته کاسلاتی ، این گفته را در مراسم ونتاگلیو در Palazzo della Minerva اعلام کرد.

خبر پیشنهادی  مدیر عاملان Eni ، Enel ، Poste و Leonardo تأیید شده اند