AGI – نخست وزیر جوزپه کنته او از طریق تلفن شنید جینو استرادا.

نامزدی استرادا برای نقش کمیساری بهداشت توسط جنبش 5 ستاره مطرح شد و قبلا از ساردین.

بنیانگذار اضطراری می تواند جایگزین شود زوکاتلی یا او را در مدیریت حمایت کنیدCovid اضطراری در منطقه.

طبق آنچه ما یاد می گیریم ، تماس تلفنی بین کونته و استرادا آخر هفته گذشته انجام شده است.

خبر پیشنهادی  خوب نقل قول 41 اما ما نیاز به اصلاحاتی داریم که مبتنی بر انعطاف پذیری باشد

Saverio Cotticelli وی شنبه گذشته از سمت کمیساریای بهداشت کالابری استعفا داد.

هیئت دولت عصر شنبه را به جای وی منصوب کرد جوزپه زوکاتلی.