AGI – نوازندگان روی صحنه ، با حداکثر قدرت نورافکن ها و پنج هزار شرکت کننده بدون فاصله امن می پرند و می رقصند. موسیقی زنده این شنبه در بارسلونا برای یک آزمایش بالینی و به دنبال راه های ایمن از سر گرفته شد برای جشن گرفتن رویدادهای جمعی در طی همه گیر شدن.

خبر پیشنهادی  خربزه ، Italexit؟ نه ، بیایید فقط آلمانی ها را دور کنیم ...

دقایقی قبل از شروع اجرای Love of Lesbian ، یکی از گروههای اصلی صحنه موسیقی اسپانیا ، در Palau Sant Jordi در بارسلونا ، یک مجری گفت: “این یک شب بی نظیر خواهد بود ، از آن لذت ببرید”. و تصاویر می گویند آنچه واقعاً به یک مهمانی تبدیل شده است اما همچنین نشانه امید به چشیدن عادی بودن است

خبر پیشنهادی  Euronext پیشنهاد Borsa Italiana را تأیید می کند ، در کنسرسیوم Intesa وجود دارد