AGI – رهبر کره شمالی کیم جونگ اون می خواهد روابط خود را با سئول تقویت کند. کیم در سخنرانی در روز سوم کنگره حزب واحد ، لزوم بررسی روابط با کره جنوبی را مطرح کرد.

طبق گزارش رسانه های دولتی ، کیم همچنین بر لزوم “گسترش و توسعه عمیق روابط خارجی” تأکید کرد.

خبر پیشنهادی  دوم "شمع" برای جوزپه کونته در Palazzo Chigi