AGI – یک گردباد در شمال آلاباما رخ داد و منجر به حداقل 5 کشته و چندین زخمی شد. این خبر توسط ABC News گزارش شد و مشخص کرد که در میان قربانیان در شهرستان Calhoun یک خانواده سه نفره وجود دارد. یک مرد در اوتچی ، یک زن در ولینگتون درگذشت. زخمی ها در منطقه اوتچی گزارش می شوند.

خبر پیشنهادی  بستگان قربانیان تیسن تسلیم نمی شوند ، "ما به آلمان خواهیم رفت"