AGI – “آه ، واکسن ها … من منتظر آنها هستم ، منتظر همه آنها هستم ، من می خواهم همه آنها را با هم در یک سرنگ واحد انجام دهم”. بنابراین بپه گریلو در وبلاگ وی درباره واکسن ها در یک پست کنایه آمیز.

“من با آن شروع می کنم اسپوتنیک 5 روسی که این منع کمی از فسفرسانس خفیف را به نوک انگشتان می دهد که با واکسن چینی از بین می رود ، که در مقابل ، یک لرزش مایل به زرد به کف دست می دهد. سپس آنها توسط واکسن های آمریکایی و انگلیسی پوشانده خواهند شد. سرانجام ، ایتالیایی که کل را با هم ادغام می کند ، بنابراین – می نویسد گریلو – من مصون خواهم بود و به شما توصیه می کنم که همین کار را انجام دهید کووید 2045 “، او نتیجه گیری کرد.

خبر پیشنهادی  Termoscanner و ماسک: بنابراین ما به دندانپزشک باز خواهیم گشت