طبیعت فضاهای خود را کاملاً بازآفرینی می کند و در یک روز آفتابی پرشکوه پس از هوای نامشخص چند روز گذشته ، گله ای از دلفین ها دریا را انتخاب کرده اند Catanzaro Lido برای نشان دادن در منطقه جلوی مارینا ، تحت بازسازی و گسترش ، دلفین ها در مناطق محلی شنا می کنند Casciolino و Giovino. در اطراف آنها گروهی از مرغ دریایی که سگها را در دریای بویژه آرام یونانی همراهی می کردند.

خبر پیشنهادی  شکایت لامورژ ، "اکنون شرکت ها از مافیا درخواست کمک می کنند"

افرادی که به بیرون از بالکن ها ، نه چندان دور از منطقه نگاه می کنند ، توانسته اند از نمایش فوق العاده ای لذت ببرند که به خصوص در چند روز اخیر ، در کالابریا ضبط های مختلفی را نشان می دهد. این اثرات سکوت و محدودیت برای ویروس است که هر دو پیاده روی را در ساحل مسدود کرده و خروج قایق ها را محدود کرده است.

خبر پیشنهادی  ترامپ و پرونده افغانستان ، بایدن در این حمله