AGI – شاهزاده چارلز ، به همراه همسرش كامیلا ، توسط آبشارهای گل های انگلیس به یاد شاهزاده فیلیپ كه جمعه گذشته در سن 99 سالگی درگذشت ، تحت تأثیر قرار گرفت.

اگرچه کاخ باکینگهام خواسته بود که آن را ترک نکند و کمک های مالی خود را برای امور خیریه انجام دهد ، اما برای جلوگیری از ازدحام جمعیت قوانین ضد Covid را نقض کرد، صدها دسته گل ، غالباً با پیام تسلیت ، که در خانه مارلبرو جمع شده بود تا مانع تبدیل شدن آنها به نقصان و ایجاد ازدحام جمعیت شود.

خبر پیشنهادی  ایتالیا توسط کوید تقسیم شده است. آنچه مناطق شورش شده ادعا می کنند

کارلو و کامیلا منتقل شدند تا در مورد وسعت گلهای جمع شده در باغ مقر اتحادیه کشورهای مشترک المنافع تأمل کنند. در میان پیام های تسلیت فراوان نیز تولید مثل مینیاتوری لندرور تابوتی از تابوت شوهر ملکه الیزابت برای مراسم تشییع جنازه در روز شنبه برگزار می شود.