AGI – موقعیت پزشکان بدون واکس “بسیار جدی” است. و تهیه یک “گواهی واکسیناسیون” برای پرسنل بهداشتی در تماس با افراد شکننده ، به عنوان مثال میهمانان Rsa ، مناسب خواهد بود. مونیکا بتونی ، یکی از قهرمانان کوید که توسط رئیس جمهوری اعطا شده است ، به AGI می گوید سرجیو ماتارلا ، در ماه اکتبر ، به دلیل تعهدی که علیه ویروس کرونا نشان داده است.

بتونی ، یک پزشک بازنشسته ، تقریباً در 70 سالگی ، آوریل گذشته ، هنگام موج اول ، به بخش بازگشت. سه هفته برای درمان بیماران بیمارستان Covid در فیدنزا (پارما). بازگشت به سنگرها پس از فعالیت در سیاست به عنوان زن نهادها: معاون بهداشت بود (در دولت های Prodi و D’Alema) و همچنین مدیر کل Istituto Superiore di Sanità (منصوب در سال 2007).

خبر پیشنهادی  بستگان قربانیانی که بدون آزمایش و سواب به کار خود بازگشتند

اکنون او به همراه همسرش در آرزو زندگی می کند ، اما کت سفید او همیشه آماده پوشیدن در صورت نیاز است. و انتصاب وی به عنوان شوالیه نشان افتخار جمهوری ایتالیا (“من انتظار نداشتم”) تمایل وی برای خدمت به جامعه را جلب نکرد. “همیشه در دسترس باشید تا دستی به شما بدهد. من همچنین به عنوان واکسیناسیون اقدام کردم – توضیح داد معاون سابق وزیر – اما از آنجا که درخواست های زیادی وجود داشته است ، فکر می کنم در صورت این کار ، محل کار خود را به یک جوان تازه فارغ التحصیل که نیاز به کار دارد می سپارم.

خبر پیشنهادی  فیلادلفیا مانند یک مجموعه هیچکاک: پرندگان مرده از آسمان سقوط می کنند

در مورد پزشکان بدون واکس “من شک بسیاری از همکارانم را می دانم. فکر می کنم خیلی جدی است – بتونی مشاهده کرد – این واقعیت که کسانی که استاد علوم پزشکی هستند با این واقعیت که واکسن ها ، به ویژه واکسن های فعلی ، بی ضرر و بسیار محافظت کننده هستند ، به شهروندان نمی رسانند. مثال برای همه واکسن ضد آنفلوانزا است. “علاوه بر این ،” از اصل غیر اجباری خارج نشود به نظر من مناسب برای برخی از مشاغل مناسب درخواست گواهی واکسیناسیون است. این برای مدارس انجام می شود و همچنین می تواند برای پرسنل بهداشتی که با موضوعات شکننده کار می کنند ، به عنوان مثال در Rsa “.

خبر پیشنهادی  دادستان در Cms ، برای اخراج پالامارا از دادگستری

در موج دوم ویروس “کمبود بزرگی که پیش رو داشتم پیشگیری بود. وقتی ردیابی خاموش شد ، اوضاع از کنترل خارج شد. یک “نگهبان” فعال در قلمرو ، به عنوان مثال با استفاده از تامپون سریع – نتیجه گیری بتونی – می توانست زنگ هشدار را ایجاد کند تا ابتدا اقدامات محدود Covid ، منطقه ای یا ملی را آغاز کند ، سپس تصویب شود