AGI – تحقیقات در مورد قتل رستوران دار فرانکو کالونی ، دبیر استانی سابق لگا در برگامو ، منجر به دستگیری یکی از فرزندان مقتول ، فرانچسکو ، 34 ساله ، یک شبه شد. طبق آنچه توسط كارابینی ها مشخص شد ، این جنایت در اوج نزاع ، بین پدر و پسر ، بر سر مدیریت رستوران خانوادگی ، در Dalmine ، “Il Carroccio” رخ داده است. در طول شب ، مرد دستگیر شده مشاجره و درگیری با پدرش را به کارابینری های واحد تحقیق و شرکت Treviglio اعتراف کرد و افزود که هیچ چیزی از آنچه اتفاق افتاده به خاطر نمی آورد.

خبر پیشنهادی  یک مطالعه نشان می دهد که هیچ Vax موافقت خود را با فیس بوک مدیون نیست