AGI – انفجاری مرکز شهر نشویل را لرزاند تنسی. گزارش CNN ، با استناد به پلیس “عمدی” ، یک ماشین منفجر شد. افسران و آتش نشانان در محل حضور دارند.

این انفجار ساعت 6.30 صبح در منطقه توریستی بین خیابان دوم و خیابان تجارت رخ داد.

تصاویر نشان می دهد یک ستون دود سیاه و شعله های آتش، با یک فرش شیشه روی زمین و ماشین های آسیب دیده.

خبر پیشنهادی  آزمایش پل جدید جنوا در حال انجام است. شش روز آزمایش

ساختمانهای اطراف آن تحت تأثیر قرار گرفتند اما در حال حاضر خبری از قربانیان نیست. تیمی از جوخه های بمب در محل حضور دارند.