AGI – یک متکدی کیف پول 7 هزار یورویی را پیدا می کند و آن را به پلیس تحویل می دهد. این اتفاق در Ferrara صبح روز یکشنبه نخل ، نزدیک قبرستان در via del Campo رخ داد. زن کیف را پیدا کرد و به گل فروشی نزدیک هشدار داد تا به ارتش آرما هشدار دهد. گشت Nucleo Radiomobile مشخص کرده است که در داخل ، علاوه بر اسناد مالک ، 7000 یورو پول نقد نیز وجود دارد. مالک ، یک نماینده تجاری ساکن در منطقه ، با او تماس گرفت و خود را در پادگان معرفی کرد. این مرد به قبرستان رفته بود و کیسه را روی نیمکت گذاشته بود و فراموش نکرد که در پایان بازدید آن را پس بگیرد. اکنون متکدی در صورت تقاضای پاداش معادل یک بیستم از مبلغ به او تعلق می گیرد.

خبر پیشنهادی  جوزپه پرووانزانو می گوید: "حتی بانک ها و INPS وظیفه خود را برای شروع مجدد انجام می دهند."