AGI – یک مهمانی تمام عیار در باغ یک خانه ، در منطقه پارما ، همراه با یک کنسول موسیقی. اما خنده و سر و صدا بی توجه نبود و همسایگان به کارابینی ها هشدار دادند. هنگامی که ارتش می آید ، مهمانی به معنای واقعی کلمه به پایان رسیده است زیرا 11 جوان به دلیل عدم رعایت قوانین ضد Covid جریمه می شوند. صورتحساب مهمانی پس انداز شده است: 3،650 یورو جریمه. این اتفاق بعد از ظهر شنبه در گارداسونه ، دهکده تراورستولو (پارما) رخ داد ، اما فقط امروز شناخته شد

خبر پیشنهادی  در اینجا پلی استیشن 5 سونی آمده است. حتی بدون خواننده نوری