AGI – یک بیمار سرکوب شده سیستم ایمنی قبل از مرگ در بیمارستان San Martino در جنوا به مدت 250 روز به طور مداوم از نظر Covid مثبت بود. این را مدیر کلینیک بیماریهای عفونی پلی کلینیک ، ماتئو باستی ، در مطبوعات در مورد اورژانس بهداشتی گزارش داد. متخصص بیماری های عفونی گفت: “این یک پرونده ثبت شده در ادبیات علمی بین المللی است” که قدرت ویروس را به ما نشان می دهد. متأسفانه در پایان بیمار فوت کرد.

خبر پیشنهادی  کاهش بویایی میل جنسی را کاهش می دهد