AGI – نماینده ای که روز یکشنبه او یک مرد سیاه پوست را تیرباران کرد یک فرمانده پلیس گفت که در حومه مینیاپولیس او تپانچه برقی فلج کننده خود را با سلاح گرم اشتباه گرفت. تیم گانون ، فرمانده ایستگاه مرکز بروکلین ، در یک کنفرانس خبری گفت: “مأمور اسلحه را به جای مضراب کشید.”

خبر پیشنهادی  بولسونارو برای کورو ویروس مثبت است

مرگ داونت رایت باعث اعتراض در مینیاپولیس شد زیرا شهر مینه سوتا از قبل تحت پیگرد قضایی پلیس سابق متهم به قتل جورج فلوید قرار دارد.

گانون به مطبوعات ویدئویی از یک بدنه را نشان داد که به ماموران نشان می داد آنها مرد جوان را از اتومبیل خود بیرون می کشند پس از متوقف کردن آن به دلیل نقض رانندگی. در حالی که رایت با پلیس درگیر می شود ، یک افسر زن فریاد می زند “مضحک ، مضحک”.
سپس یکی از افسران فریاد می کشد “وای خدا ، من او را شلیک کردم” در حالی که جوان مجروح مرگ از خانه دور می شود.