از زمان آغاز بیماری همه گیر Covid-19 ، شمار کشته ها در بین کارکنان مراقبت های بهداشتی افزایش یافته است. طبق اعلام فدراسیون ملی سفارشات جراحان و دندانپزشکان (Fnomceo) ، پزشکانی که از ابتدای این بیماری همه گیر شده اند به 120 نفر می رسند. دیروز 116 مورد فوت گزارش شده است. طبق گزارشات فدراسیون ملی سفارشات حرفه ای پرستاری (Fnopi) ، پس از تعطیلات عید پاک ، پرستارانی که از ابتدای بیماری همه گیر شده درگذشت ، به 30 نفر رسیده اند. (

خبر پیشنهادی  دولت یک لایحه 40 میلیاردی را راه اندازی کرده و تصمیم گرفته است تا 31 دسامبر صورتحسابهای مالیاتی را متوقف کند