AGI – ویروس پنومونی کرونا ویروس جدید همچنان در فرانسه فعالیت می کند جایی که 15،797 مورد ثبت شده در 24 ساعت گذشته به معنی بیش از نیم میلیون عفونت از ابتدای اپیدمی بوده است.

بر اساس وب سایت وزارت بهداشت ، از آغاز شمارش ها در زمستان سال گذشته ، 513،034 مورد شمارش شده است.

خبر پیشنهادی  عملیات "فوق العاده" علیه مافیا بین ایتالیا و آلمان. 46 اقدامات پیشگیرانه

نکات مثبت روز آخر کمتر از 16،096 ثبت شده دیروز ، پنجشنبه است ، اما بیشتر از موارد ثبت شده در تابستان است. یکی دیگر از عناصر نگران کننده میزان مثبت بودن آن است دوباره به 6.9٪ افزایش یافت ، چهار دهم بیشتر از روز پنجشنبه و هفت دهم بیشتر از روز چهارشنبه.

خبر پیشنهادی  مردم "هرگز ترامپ" در مقابل کاخ سفید جشن می گیرند