AGI – ویروس پنومونی کرونا ویروس جدید همچنان در فرانسه فعالیت می کند جایی که 15،797 مورد ثبت شده در 24 ساعت گذشته به معنی بیش از نیم میلیون عفونت از ابتدای اپیدمی بوده است.

بر اساس وب سایت وزارت بهداشت ، از آغاز شمارش ها در زمستان سال گذشته ، 513،034 مورد شمارش شده است.

خبر پیشنهادی  ویروس کرونا ، آزمایش واکسن در ونتو آغاز شد

نکات مثبت روز آخر کمتر از 16،096 ثبت شده دیروز ، پنجشنبه است ، اما بیشتر از موارد ثبت شده در تابستان است. یکی دیگر از عناصر نگران کننده میزان مثبت بودن آن است دوباره به 6.9٪ افزایش یافت ، چهار دهم بیشتر از روز پنجشنبه و هفت دهم بیشتر از روز چهارشنبه.

خبر پیشنهادی  نیمی از جمعیت جهان تا سال 2050 دچار نزدیک بینی خواهند شد