AGI – 15104 مورد جدید Covid 19 در 24 ساعت گذشته در ایتالیا و 352 قربانی وجود دارد. سواب های انجام شده 137،420 است و مجموع کسانی که از ابتدای شیوع همه گیری انجام شده اند را به 25،129،125 می رساند. مجموع موارد به 1،953،185 می رسد.

در حال حاضر موارد مثبت 622،760 است که 2594 افزایش است. در 24 ساعت ترخیص شده / بهبود یافته 12،156 نفر است و در مجموع به 1،261،629 می رسد. بنابراین مرگ و میرهای جدید 352 نفر است و در مجموع به 68799 نفر می رسد. میزان سرایت 11٪ است.

خبر پیشنهادی  اسکی در غم جولیانا مینوزو ، اولین دارنده مدال آبی المپیک ، سوگواری می کند