ArcelorMittal Italia تسریع می کند به اصلاح سایت فولاد Taranto. این شرکت به Eni Rewind ، شرکت زیست محیطی Eni ، سفارش داد تا در طراحی بازسازی منطقه سابق ایلوا در تارانتو کمک کند. “این قرارداد – یک یادداشت را می خواند – همچنین شامل کمک های تخصصی در پروسه مجوز با هدف تأیید توسط ارگان های مسئول پروژه برای ایمنی عملیاتی کارخانه ArcelorMittal Italia در تارانتو است.

به عنوان بخشی از تحقیقات زیست محیطی ، که قبلاً توسط ArcelorMittal آغاز شده است ، از طریق مدلهای مفهومی سه بعدی و هیدروژئولوژیکی ، خصوصیات بیشتر خاکها ، که گیاهان روی آنها گسترش می یابند ، پیش بینی شده است. هدف جمع آوری اطلاعات بیشتر برای به روزرسانی اقدامات ایمنی موجود و برنامه ریزی برای ایمنی عملیاتی منطقه ، به حداقل رساندن تأثیر بر عملکرد صنعت فولاد است. “

خبر پیشنهادی  "پسری در ساحل گم شد". "Publiphono" از Rimini پس از 70 سال بسته شد

ArcelorMittal Italia تأیید می کند که با تحقیقات زیست محیطی “تجزیه و تحلیل بیشتر در خاک در کل منطقه عملیاتی سایت Taranto انجام خواهد شد”. گروه فولاد تأکید می کند که هدف “برنامه ریزی مداخلات بیشتری در زمینه احیای زمین و سفره های زیرزمینی کارخانه فولاد تارانتو. “در یادداشت خود ، ArcelorMittal توضیح می دهد که” داده ها و اطلاعات جمع آوری شده تا کنون به منظور توسعه مدل های مفهومی 3D و هیدروژئولوژیک تکمیل خواهد شد “.

خبر پیشنهادی  "یک موج قرمز وجود خواهد داشت که قبلاً هرگز دیده نشده است ، ما پیروز خواهیم شد"

بعلاوه ، ما “به روزرسانی اقدامات ایمنی موجود و تعریف ایمنی عملیاتی کل منطقه ، به روشی سازگار با تداوم فعالیتهای صنعت فولاد” را ادامه خواهیم داد.

اصلاح صنعت فولاد همراه با نوسازی کارخانه ها و نوآوری در چرخه تولید یکی از سوالات بزرگ ایلوا سابق است. در طی سالهای اخیر ، از دولت گرفته تا اتحادیه های کارگری گرفته تا مقامات محلی ، همه اعلام کرده اند که راه اندازی مجدد کارخانه باید با ایمنی زیست محیطی همراه باشد. جلو ، دومی ، که در آن تاخیرها جمع شده است. در کنار مداخلات روی خاک و سفره های زیرزمینی ، مداخله در تولید فولاد و پایداری بیشتر آن نیز ضروری خواهد بود.

خبر پیشنهادی  موارد جدید (252) و مرگ و میر (5) دوباره در حال سقوط است

هدف اعلام شده این است دكربونيزاسيون داشتن كارخانه فولاد سبز و دولت در نظر دارد این پروژه را از اولویت های صندوق بازیابی معرفی کند. کربن زدایی که می تواند به جای کک با گاز شروع شود و سپس به کوره های برقی منتهی شود تا زمان بلوغ تحقیقات و مطالعات روی هیدروژن ، که طبق گفته وزیر توسعه اقتصادی ، استفانو پاتوانلی ، هنوز انجام نشده است یک مسیر عملی صنعتی.