AGI – انگلیس و ایالات متحده امضا کردند توافق در مورد رویه های گمرکی که اجازه می دهد جریان تجارت بین دو کشور به راحتی ادامه یابد حتی پس از 31 دسامبر ، زمانی که لندن به طور قطعی اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. این در یادداشتی توسط وزیر خزانه داری انگلیس ، جسی نورمن ، اعلام شد.

خبر پیشنهادی  دادستان منهتن با انتقاد از ترامپ ، "من از مقام خود خارج نمی شوم"

“است’ یک توافق مهم نورمن می نویسد: این روشها ، و مبانی قانونی را برای تسهیل جریان تجارت بین واردکنندگان و صادر کنندگان فراهم می کند. “