AGI – “من برای شهرداری رم نامزد می شوم”. کارلو کالندا آن را در “Che tempo che fa” در Rai 3 اعلام کرد. “امیدوارم با یک اجماع گسترده – او اضافه می کند – من از هر طریق ممکن سعی می کنم یک تیم بسیار بزرگ را جمع کنم.”

كالندا توضيح مي دهد: “من فكر مي كنم هرکس كه فرصت بازگرداندن رم به پايتخت هاي بزرگ اروپايي را داشته باشد وظيفه آن را دارد. در مورد مقدماتی ، Calenda تأکید می کند که “آنها همیشه نوش دارو نبوده اند. ساختن آنها امروز بسیار پیچیده است ، انجام آنها در چند ماه به معنای اتلاف وقت برای مکالمه با یکدیگر به جای رومی ها است. و سپس ساسولی و رومی ها در مسابقات مقدماتی شکست خوردند. جنتیلیونی ، مارینو پیروز شد و سپس حزب دموکرات برکنار شد “.

خبر پیشنهادی  مایکروسافت تمام کارمندانی را که می خواهند کار هوشمندانه انجام دهند