AGI – رئیس منطقه لاتزیو ، نیکولا زینگارتتی ، امروز دستور ایجاد منطقه قرمز در شهرداری های کالفررو و کارپینتو رومانو را به دلیل بروز شدید و وجود نسخه انگلیسی امضا کرد. برای هر یک از شهرداری ها ، اقدامات محدود کننده تری که در هنر به آنها اشاره شده است. 3 فرمان نخست وزیری 14 ژانویه 2021. مفاد این دستورالعمل از ساعت 1:00 بامداد یکشنبه 21 فوریه 2021 لازم الاجرا می شود و برای 14 روز بعدی اعمال می شود. منطقه لاتزیو در یادداشتی این موضوع را اعلام می کند.

خبر پیشنهادی  یکشنبه "نارنجی" در ساردینیا ، اما نه برای شکارچیان