AGI – اگر روند شیوع بیماری به همین ترتیب ادامه یابد ، پاریس و حومه می توانند از روز دوشنبه آینده به منطقه ای از حداکثر هشدار برای اپیدمی ویروس کرونا منتقل شوند. این را وزیر بهداشت اولیویه وران بیان کرد.

پایتخت و حومه داخلی آن “بیش از سه آستانه است که ممکن است مربوط به منطقه حداکثر هشدار باشد“وران در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ، اما فقط” در چند ساعت گذشته “.

خبر پیشنهادی  کنته اطمینان داده است که پلیس را به خانه های مردم نمی فرستد

وزیری که اعلام کرد روز یکشنبه بررسی خواهد شد ، گفت: “اگر این موضوع تأیید شود ، ما چاره ای نداریم جز این كه پاریس و حومه داخلی را حداكثر آماده باش از اوایل روز دوشنبه”.