AGI – براساس داده های وزارت بهداشت ، در 24 ساعت گذشته 13158 مورد جدید عفونت ویروس کرونا در ایتالیا وجود دارد. دیروز 13،817 نفر بودند. از سوی دیگر ، 217 نفر در یک روز (دیروز 322) در مجموع 119،238 قربانی از ابتدای شیوع بیماری درگذشت.

ورودی های جدید ثبت شده در 24 ساعت گذشته در مراقبت های ویژه برای عوارض ناشی از Covid-19 ، 114 مورد است: در مجموع 2،852 نفر در مراقبت های ویژه بستری هستند ، 32 مورد کمتر از دیروز. در 24 ساعت گذشته ، 239،482 سواب انجام شد (دیروز 320،780 مورد انجام شد) و میزان مثبت آزمایشات انجام شده به 5.49٪ افزایش یافت ، که در مقایسه با دیروز که 4.3٪ بود ، افزایش یافته است.

خبر پیشنهادی  عکس های سلاح گرم روی کاروان برنارد-هنری لوی