AGI – دبیرستان ها می توانند تا 50٪ و حداکثر 75٪ در دوره حضور و غیاب شرکت کنند. این عقیده امروز کارشناسان کمیته علمی فنی است “در انسجام” با مفاد فرمان نخست وزیر در 14 ژانویه. CTS امروز صبح در محل دعوت دولت تشکیل جلسه داد تا در مورد بازگشت به کلاس بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه جدیدی که منطقه قرمز را در لمباردی ، سیسیل و استان بولزانو ایجاد کرد ، منطقه نارنجی در سایر کشورها ، نشانه ای بدهد. 12 منطقه و زردها در پنج منطقه باقیمانده ، کامپانیا ، ساردینیا ، باسیلیکاتا ، مولیسه و استان ترنتو.

خبر پیشنهادی  اردوغان بزرگترین کشف گاز در دریای سیاه را اعلام کرد

مدارس باید دوباره بازگشایی شود اما CTS نشان داد که اگر به هر دلیلی ر toسای جمهور منطقه به شرایط احتمالی مرتبط شوند گزینه دیگری را انتخاب کنند ، “آنها باید مسئولیت سیاسی تصمیمات خود را بپذیرند”.