AGI – Scala dei Turchi ، صخره ای سفید رنگ قابل توجه در منطقه آگریژنتو ، هنوز جای خود را می دهد. بخشی از صخره مارن بار دیگر پایین آمده و در ساحل فرو رفته است، خوشبختانه خلوت است. در حالی که شهرداری و خصوصی در مورد مالکیت املاک در دادگاه ها بحث می کنند ، قطعات گنج منظره همچنان از دست می روند.

خبر پیشنهادی  آتش بس مسلحانه بین رنزی و کونته

وکالت نامه در حال حاضر من27 فوریه 2020 به دلایل ایمنی از استفاده از آن جلوگیری کرد.

Scala dei Turchi