Spok ، لابرادور وظیفه در بخش عاشقان سگ در پلیس ایالت بولونیا ، متخصص مواد منفجره است و قبلاً در جام جهانی کار کرده است. وی با همراهی رهبر ارکستر خود ، مکانهایی را که مراسم افتتاحیه Cortina 2021 در آن برگزار شده بود بازیابی کرد. اسپوک کوه ها و کودکان را دوست دارد.

خبر پیشنهادی  خشم Musumeci ، "از طریق مهاجران از سیسیل ، من کانونها را می بندم"