رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین نمی تواند یک سفر رسمی به رم انجام دهد که قبلا برای دوشنبه 19 و سه شنبه 20 برنامه ریزی شده بود. منابع اتحادیه اروپا این موضوع را به AGI تأیید می کنند. فون در لاین بعد از آزمایش مثبت یکی از کارکنان وی برای آزمایش Covid-19 از بعد از ظهر در قرنطینه به سر می برد. رئیس کمیسیون آزمایش منفی کرد ، اما باید قرنطینه اعمال شده توسط قوانین بلژیک را در موارد تماس با افرادی که آزمایش مثبت داشتند ، رعایت کند.

خبر پیشنهادی  ترس از احتمال سقوط احتمالی یخچال های پلان پینسیو در مونت بلان ، 75 نفر را تخلیه کرد